הודעות המערכת
ארכיון חדשות
רישום לביה"ס

 

רישום לביה"ס

מועדים , הנחיות וטפסים


לימודים בשעת חרום

לימודים בשעת חרום

 

 

 

הנהלת תיכון חדש מברכת את התלמידים, המורים והעובדים  בהצלחה

בשנת הלימודים תהא שנת ערבות הדדית ומחויבות אישית.